Wyroby

Łączymy Projektantów z Klientami i Wielbicielami wzornictwa. Koordynujemy rozwój wyrobów od koncepcji po dostawę. Nadzorujemy proces wdrożenia do produkcji i sprzedaży.

Projekty

Definiujemy Projekty i nimi zarządzamy. Określamy cele, planujemy proces i nadzorujemy realizację zadań. Zapewniamy silną motywację Zespołu. Optymalizujemy poziom ryzyka i zasoby.

Dostawy

Integrujemy Przedsiębiorców z Dostawcami. Zajmujemy się przepływem informacji, produktów i usług. Wspieramy kształtowanie i kontrolę łańcucha dostaw. Pomagamy budować relacje.

Wydarzenia