S! NEWCO


Rentowny, skalowalny i powtarzalny model biznesowy.

Rynki wschodzące (emerging markets) cechuje ciągły wzrost zapotrzebowania na wyroby łazienkowe. Wykorzystanie ich aktualnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej pozwala na osiąganie ponadprzeciętnego zwrotu z inwestycji.
Wdrażamy rentowny, skalowalny i powtarzalny model biznesowy oparty na:

  • uruchomieniu lokalnej firmy logistyczno-produkcyjnej
  • minimalizacji nakładów i ekspozycji finansowej
  • pozyskaniu dotacji i ulg inwestycyjnych
  • redukcji ryzyka i czasu wejścia na rynek

Współpracujemy z miejscowymi, sprawdzonymi i wiarygodnymi Partnerami.

 


PHOTO GALLERY