S! SALE


Wyszukujemy potencjalnych nabywców używanych maszyn i wyposażenia

Wykorzystując rozbudowaną sieć zaufanych Partnerów biznesowych, wyszukujemy potencjalnych nabywców używanych maszyn i wyposażenia. Pośredniczymy w sprzedaży:

  • urządzeń
  • form
  • zbędnych zapasów
  • linii produkcyjnych

Indywidualne podejście do każdego klienta umożliwia nam szybkie i skuteczne spieniężenie towarów i ruchomości, zarówno pojedynczych maszyn, jak i całych fabryk.


GALERIA ZDJĘĆ